Odstąpienie od umowy sprzedaży

Pouczenie
Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

Wykaz zwracanych produktów:
1. sztuk
2. sztuk
3. sztuk

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres e-mail Konsumenta

Nr telefonu Konsumenta

Adres Konsumenta

Proszę o zwrot ceny sprzedaży:

Nr rachunku bankowego:

Zwracane produkty zostaną odesłane za pomocą:

captcha
Przepisz znaki widoczne powyżej:

Kopia oświadczenia zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail Konsumenta.