Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?

W książce występują hiszpańskie nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Camuñas – czyt. kamuńjas
Chacon – czyt. czakon
García Casas – czyt. garsija kasas
Islantilla – czyt. islantija
Jeronimo Llorente – czyt. heronimo jorente
Jimenez – czyt. himenez
Santo Angel – czyt. santo anhel
Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika