Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Camuñas – czyt. kamuńjas
Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada
fair play – czyt. fer plej
Almudena García – czyt. almudena garsija
Jeronimo Llorente – czyt. heronimo jorente
Lai Choi San – czyt. laj czoj san
Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika