Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Camuñas – czyt. kamuńjas

El Cerillo – czyt. el serijo

El Cholo – czyt. el ciolo

Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada

Eusebio Villar – czyt. eusebio wijar

fair play – czyt. fer plej

García Casas – czyt. garsija kasas

Jeronimo Llorente – czyt. heronimo jorente

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika

Villar Constructions – czyt. wijar konstrakszyns