Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Besuievsky – czyt. besujewski

Bianchi – czyt. bianki

Black Bull – czyt. blak bul

Camuñas – czyt. kamuńjas

Casa Rosada – czyt. kasa rosada

Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada

Ezeiza – czyt. esejsa

fair play – czyt. fer plej

García Casas – czyt. garsija kasas

Jorge – czyt. horhe

Río de la Plata – czyt. rijo de la plata

Rojas – czyt. rohas

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika

Xuan Jung – czyt. szan jung