Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

 

Camuñas – czyt. kamuńjas

Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada

Fabrizia – czyt. fabricja

fair play – czyt. fer plej

García Casas – czyt. garsija kasas

Jeronimo Llorente – czyt. heronimo jorente

llorentynka – czyt. jorentynka

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika

sevilletka – czyt. sewijetka

sì (włoskie „tak”) – nie czytać „si” jako „ś”