Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

 

Apparent capita centum unum. Caelum et terra corruent. –

  • czyt. apparent kapita centum unum. celum et terra korruent (wymowa tradycyjna, szkolna, kościelna)
  • czyt. apparent kapita kentum unum. kałlum et terra korruent (wymowa restytuowana)

Bañuelos de Abajo – czyt. baniuelos de abaho

Camuñas – czyt. kamuńjas

Cayman Global Solutions – czyt. kajman global soluszyns

Chacon – czyt. czakon

Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada

fair play – czyt. fer plej

García Casas – czyt. garsija kasas

Green Thunder – czyt. grin tander

Jeronimo Llorente – czyt. heronimo jorente

Mac G – czyt. mak dżi

Maximiliano Roca – czyt. maksymiliano roka

Raquel Niebla – czyt. rakel niebla

Requiescat in pace –

  • czyt. rekwieskat in pace (wymowa tradycyjna)
  • czyt. rekłieskat in pake (wymowa restytuowana)

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika