Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Barranquilla – czyt. barankija

Camuñas – czyt. kamuńjas

Carreton – czyt. karreton

Edmundo Gil – czyt. edmundo hil

Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada

fair play – czyt. fer plej

García Casas – czyt. garsija kasas

Getafe – czyt. hetafe

Hoyo de la Sierra – czyt. ojo de la sierra

Injection XZ – czyt. indżekszyn eks zi

LuxCity – czyt. luks sity

Ramiro García – czyt. ramiro garsija

Raquel Niebla – czyt. rakel niebla

Rocket One – czyt. roket łan

Round Zero – czyt. raund ziro

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika

Super Rocket – czyt. super roket

Voilà – czyt. wuala