Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Alejandro Teide – czyt. alehandro tejde

Al-tinin – czyt. attinin

autotune – czyt. autotjun

Basilio – czyt. basilio, si nie czytać po polsku, tylko litery oddzielnie

Beach Club – czyt. bicz klab

Bitcoin – czyt. bitkojn

Camuñas – czyt. kamuńjas

Chinyero – czyt. cińjero

Frangollo – czyt. frangojo

García Casas – czyt. garsija kasas

Guachinche – czyt. głacińcie

Guagua – czyt. głagła

Iria – czyt. irja

John Cannon – czyt. dżon kanon

Mission: Impossible – czyt. miszyn imposibl

Mojo – czyt. moho

Mount Everest – czyt. maunt ewerest

Naira Betancourt – czyt. najra betankurt

Reggaeton – czyt. regeton

Ropa vieja – czyt. ropa bieha

Sancocho – czyt. sankocio

Segrerilla – czyt. segrerija

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika

Teide – czyt. tejde

Voilà – czyt. wuala

Yeray – czyt. jeraj

Yusuf – czyt. jusuf