Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?

W książce występują hiszpańskie nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Camuñas – czyt. kamuńjas
Carriere – czyt. karriere
Colsi – czyt. kolsi
Cronos – czyt. kronos
Coutinho – czyt. kouczińjo
Dream – czyt. drim
Erice – czyt. erise
García – czyt. garsija
Gervasio – czyt. herwasjo
Huang Shi – czyt. hłan szi
Luccien – czyt. lussjen (z akcentem na e)
Marcelinho – czyt. marselińjo
Quintana – czyt. kintana
Scholl – czyt. szoll
Tabarca – czyt. tabarka
Teixeira – czyt. teiszejra