Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?

W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Bassirou – czyt. Basiru („si” nie łączyć w „ś”)
Camuñas – czyt. Kamuńjas
Clairac – czyt. Klejrak
García Casas – czyt. Garsija Kasas
Guillen de Castro – czyt. Gijen de Kastro
Jeronimo Llorente – czyt. Heronimo Jorente
Radulescu – czyt. Radulesku
Sevilla la Chica – czyt. Sewija la Czika
Yolanda – czyt. Jolanda