Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?

W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

Áll az alku ‚ czyt. alaz alku
Camuñas – czyt. kamuńjas
Celtas Cortos ‚ czyt. seltas kortos
Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada
gyerünk – czyt. gjerynk
hajrá – czyt. hojra
Maaroufi – czyt. marufi
Mateo Hernandez – czyt. mateo ernandes
Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika
Sonsoles Carrillo – czyt. sonsoles karrijo
Vicente Calderon – czyt. wisente kalderon