Jak czytać niepolskie nazwy i nazwiska?
W książce występują hiszpańskie i inne obce nazwiska, nazwy miejscowości oraz wyrazy, które młodszym Czytelnikom mogą sprawić trudność w czytaniu i wymowie. Oto krótki poradnik, jak (mniej więcej) należy to robić:

 

Camuñas – czyt. kamuńjas

Esteban Calzada – czyt. esteban kalsada

fair play – czyt. fer plej

García Casas – czyt. garsija kasas

Inmaculada – czyt. inmakulada

Jeronimo Llorente – czyt. heronimo jorente

Peralejos de las Truchas – czyt. peralehos de las trucias

Sevilla la Chica – czyt. sewija la czika

Villar del Río – czyt. wijar del rijo