Zgłoszenie reklamacji

Pouczenie
Jeśli sprzedany produkt ma wadę, klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad, odstąpić od umowy sprzedaży lub wnioskować o obniżenie ceny produktu objętego wadą.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Niniejszym zgłaszam reklamację następujących produktów:

1. sztuk
2. sztuk
3. sztuk

Opis stwierdzonych wad produktów:

Załączam fotografie stwierdzonych wad:
(Przesłanie zdjęć na etapie zgłaszania reklamacji nie jest wymagane.)
Dane dotyczące zakupu:

Nr zamówienia lub nr faktury:

Data zamówienia lub data faktury:

Dane Klienta:

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres e-mail:

Nr telefonu:

Adres:

OŚWIADCZENIE KLIENTA

W związku z wystąpieniem opisanych wyżej wad produktów:

Wnioskowana nowa cena sprzedaży produktów objętych opisanymi wyżej wadami:

W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot ceny lub różnicy cen przed i po obniżce proszę zwrócić:

Nr rachunku bankowego:

Preferowany przez klienta sposób zwrotu (odesłania) wadliwych produktów po rozpatrzeniu wniosku reklamacji:

captcha
Przepisz znaki widoczne powyżej:

Kopia zgłoszenia zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail Klienta.